Lev Nikolajevič Tolstoj 8

Bol ruský spisovateľ - románopisec, esejista, dramatik a filozof - ako aj kresťanský anarchista a stúpenec reformy vzdelávania. Je pravdepodobne najvplyvnejším členom šľachtickej rodiny Tolstojovcov. Narodil sa v Jasnej Poľane, jeho rodičia pochádzali zo starých šľachtických rodov, obaja zomreli, keď Tolstoj bol ešte malý. Neúspešne sa pokúšal vyštudovať právo v Kazani. Potom sa vrátil do Poľany, kde sa chcel venovať hospodárstvu, skoro však odišiel so svojím bratom bojovať na Kaukaz (1851 - 1855). Tu sa zúčastnil na obrane Sevastopoľu, čo mu poslúžilo ako námet k mnohým poviedkam. Po roku 1855 cestoval po Európe, po svojom návrate z ciest si uvedomil zúfalý stav Ruska. Domnieval sa, že všetko vyrieši, keď dá poddaným vzdelanie. Otvoril školu pre svojich poddaných a ich deti, v ktorej sám so svojou rodinou vyučoval. Roľníci v škole nevideli žiaden zmysel a považovali ju za záťaž, ostatní statkári sa s ním prestali stýkať, pretože ho považovali v lepšom prípade za čudáka. Cár ho pokladal nesprávne za revolucionára a bol vylúčený z cirkvi. Po nezhodách s rodinou odchádza na koni. Na ceste prechladol - došiel do Astapova, kde zomrel. Základná téza Tolstého bolo neprotivenie sa zlu násilím a celkové odmietanie násilia. Túto teóriu cítiť v celom jeho diele. Význam L. N. Tolstého je obrovský, pretože sa ako jeden z prvých autorov, pokúsil priblížiť ruskú literatúru k západnej civilizácii. [zdroj: wikipedia.org]