David Mitchell 1

David se narodil v severoanglickém Southportu a vystudoval anglickou a americkou literaturu na univerzitě v Kentu. Žil rok na Sicílii a osm let v japonské Hirošimě, kde vyučoval angličtinu; v současné době bydlí opět ve Velké Británii. V roce 2003 se dostal na prestižní seznam nejlepších mladých britských autorů, který vyhlašuje časopis Granta.

Literárně debutoval roku 1999 románem Hybatelé, jehož forma nejasně propojených různorodých příběhů předznamenala budoucí tvar Atlasu mraků. Jeho druhá próza sencislo9 byla poctou japonskému spisovateli Haruki Murakamimu a dostala se do užší nominace na Man Bookerovu cenu. Následoval Atlas mraků, který se rovněž probojoval do užších nominací na zmíněné prestižní ocenění. V knize Třináct měsíců zpracoval Mitchell podmanivým způsobem své dětství na anglickém venkově 80. let i traumata způsobená koktavostí. Zatím posledním spisovatelovým dílem je Tisíc podzimů Jacoba de Zoeta, který nastiňuje témata nespravedlnosti, útlaku, zotročování a vzpoury obdobně jako v Atlasu mraků, odehrává se však roku 1799 v japonském přístavu Nagasaki.

Zvláštností Mitchellovy tvorby je jeho provázaný fikční svět, v němž postavy často putují i mezi jeho dalšími knihami. Například Luisa Reyová, Timothy Cavendish a jeho bratr Denholm vystupují také v epizodách z prózy Hybatelé, v níž je navíc několik postav rovněž obdařeno mateřským znaménkem ve tvaru komety. Zestárlá Eva Crommelyncková vzpomíná v románu Třináct měsíců na Roberta Frobishera a "atlas mraků" je zmíněn už v knize sencislo9.