Henryk Sienkiewicz 4

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) | celým menom Henryk Adam Alexander Pius Sienkiewicz, bol poľský spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, charakteristický svojim katolíckym pohľadom na svet. Písal aj pod pseudonymom Litwos. Narodil sa chudobným šľachticom. Študoval medicínu, neskôr filozofiu, v roku 1870 ukončil štúdium na ruskej univerzite vo Varšave. Počas štúdií bol v skupine pozitivistov, spolupracoval s radikálnym časopisom Przeglad Tygodniowy aj s konzervatívnymi novinami Gazeta Polska. Svoje obzory si Sienkiewicz rozširoval aj zahraničnými cestami. Už v roku 1876 navštívil Nemecko, roku 1877 Belgicko, Francúzsko a Anglicko a v tom istom roku sa vydal na dlhú cestu do Spojených štátov, kde žil romantickým životom uspostred prírody južnej Kalifornie. Ďalej navštívil Taliansko, Grécko, Turecko a Španielsko a roku 1891 odišiel na loveckú výpravu do Afriky. Roku 1884 sa stal ako už veľmi populárny spisovateľ hlavným redaktorom varšavského Słowa. V tej dobe bol autorom mnohých čŕt, poviedok a noviel, v podstate realistických obrazov zo života, v ktorých na jednej strane vykreslil obraz biedy a zaostalosti nižších spoločenských vrstiev a na druhej strane problematické, vnútornými rozpormi zmietané postavy inteligentov, snažiacich sa o nápravu. Počas 1. svetovej vojny pracoval vo Švajčiarsku vo Výbore pre pomoc obetiam vojny v Poľsku a kde v roku 1916 aj zomrel.Najväčšiu slávu získal svojimi historickými románmi, týkajúcimi sa poľských a kresťanských dejín. Je predstaviteľom poľského pozitivizmu. [zdroj: wikipedia.org]