Joseph Roth 2

Byl rakouský spisovatel a novinář, který se proslavil zejména romány Pochod Radeckého a Kapucínská krypta. Byl velmi bystrý pozorovatel a střízlivý zpravodaj, jeho dílo je však plné drobných mystifikací (například ohledně jeho původu a dětství, služby v armádě a pod.) a tajemství. Zároveň to byl citlivý člověk, který ostře vnímal konec „starých časů“, kdy mohl být, jak napsal, "zároveň Němcem a vlastencem mezi ostatními národy". Po válce měl blízko k levicovým postojům, ale nikdy se nestal komunistou. Od konce 20. let, jak stoupal Hitlerův vliv, se však stále víc přikláněl k rakouským legitimistům, protože je pokládal – stejně jako katolickou církev – za možnou obranu proti nacismu. Ještě několik dní před „anšlusem“ Rakouska v roce 1934 jel do Vídně přemluvit kancléře Schuschnigga, aby abdikoval ve prospěch Otty Habsburského. Jeho romány měly jistý ohlas už před druhou světovou válkou, ale známost mu přinesly až po ní a mnohé z nich byly přeloženy do řady jazyků i zfilmovány. [wikipedia.org]