Theodor Fontane 1

Byl německý romanopisec a básník, čelný představitel německého poetického realismu. [wikipedia.org]