User Ladislav's Reviews

Mé cesty do hlubin mozku Rating

06.04.2021 Verified purchase

Kód života Rating

02.04.2021 Verified purchase

Geniální podnikatel Tomáš Baťa review

31.03.2021 Verified purchase

Motivácia a história

V poslednej dobe na knižnom trhu pribúdajú tzv. motivačné knihy, zacielené na osobnostný rozvoj. Sú to knihy, oplývajúce radami a podnetmi, ktoré by mali čitateľa viesť k správnym návykom a k úspešnému životu. Najsilnejší motivačný náboj, však, nachádzam v knihu o Tomášovi Baťovi, ktorá sa tvári ako životopis.

A okrem toho zaujímavým spôsobom približuje významný úsek politických a hospodárskych dejín Československa.

Sapiens Rating

30.03.2021 Verified purchase

Mor Rating

30.03.2021 Verified purchase

Válka ve třetím poschodí, Pech pod střechou, Požár v suterénu Rating

30.03.2021 Verified purchase

Jak na virtuální školení Rating

30.03.2021 Verified purchase

Faktomluva Rating

30.03.2021 Verified purchase

Semafor Komplet 70. a 80. léta Rating

30.03.2021 Verified purchase

Mlha nad Shadow Sands Rating

30.03.2021 Verified purchase

Dvanáct křesel Rating

30.03.2021 Verified purchase

Stopařův průvodce galaxií Rating

30.03.2021 Verified purchase

Homo Deus Rating

30.03.2021 Verified purchase

Elon Musk Rating

30.03.2021 Verified purchase

Nová šľachta Rating

29.03.2021 Verified purchase

Tři muži ve člunu Rating

28.01.2021 Verified purchase

Dívka v ledu Rating

26.01.2021 Verified purchase

Konec stárnutí review

19.01.2021 Verified purchase

Uveril som neuveriteľnému

V krátkej dobe, menej ako storočie, dĺžka života podstatne narastie. Nielen priemer, ale aj celková dĺžka dožitia a prekvapivo aj dĺžka zdravého života. Tvrdí to vo svojej knihe špičkový vedec optimisticky ale to presvedčivo. Dokladá to výsledkami svojej práce. Zrozumiteľná prezentácia výsledkov vysokej vedy inšpiruje čitateľa k zmenám životných návykov.

Stručná historie času Rating

04.12.2020 Verified purchase