Náboženství Podcast Player

Jak letošní covidový rok zasáhl do působení organizací, které poskytují zdravotně sociální služby
0:00 25:52

Jak letošní covidový rok zasáhl do působení organizací, které poskytují zdravotně sociální služby

Hosté: Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity a Eva Jelínková z Komplexní domácí péče EZRA při Židovské obci v Praze.