Biskup Jozef Haľko Podcast Player

SVÄTÁ OMŠA: gestá, slová, symboly. Časť 22:  „Počuli sme slovo Pánovo“ +  bozkanie Evanjeliára
0:00 13:13

SVÄTÁ OMŠA: gestá, slová, symboly. Časť 22: „Počuli sme slovo Pánovo“ + bozkanie Evanjeliára

V dvadsiatom druhom príhovore o slovách, gestách a symboloch svätej omše uvažujeme o slovách "Počuli sme slovo Pánovo" a o geste bozkania Evanjelia