Radio Lumen - ÚV hovor Podcast Player

ÚV hovor 20:00 31.07.2020
0:00 0:00

ÚV hovor 20:00 31.07.2020

Baldovský, Andrej O spolupráci generácií, ktorá pomáha starším aj deťom. Hostia: Norika Kovalíková, mladá umelkyňa aganžujúca sa v medzigeneračnej pomoci a Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším