Biskup Jozef Haľko Podcast Player

12 - číslo biblickej plnosti.
0:00 6:43

12 - číslo biblickej plnosti.

Dvanásť je symbolické aj aktuálne číslo, veď dvanásť bolo kmeňov Izraela, brán nebeského chrámu, apoštolov, rokov utrpenia chorej ženy, rokov vzkriesenej Jairovej dcéry...