Radio Lumen - ÚV hovor Podcast Player

ÚV hovor 20:00 29.05.2020
0:00 0:00

ÚV hovor 20:00 29.05.2020

Baldovský, Andrej Úloha matiek a otcov a úcta k nim. Hostia: manželia Rozália a stály diakon Rafael Ambrosovci a Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším