Episode Symposion (Streda 27.6.2018 20:00) of the Symposion podcast

Symposion (Streda 27.6.2018 20:00)
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Symposion (Streda 27.6.2018 20:00)

Mária Michalková: Mravný zákon vo mne / O tom, čo je morálne a čo nie, má každý svoju predstavu, otázkou je, nakoľko sa tieto predstavy prelínajú, čo majú spoločné, v čom sa líšia. Morálne zásady patria medzi predpoklady fungujúceho ľudského spoločenstva. Uvedomovali si to už Sumeri - prvú normatívnu úpravu medziľudských vzťahov sformulovali niekedy v 24. storočí pred Kristom. V našom európskom prostredí sa opierame o princípy, obsiahnuté v Starom a Novom zákone. Je však morálne správanie vecou poznaných princípov, alebo čímsi omnoho hlbším, neuvedomeným? Diskusia o prameňoch a prejavoch morálneho správania, i o tom, ako sa vysporiadať s výzvami, ktoré v oblasti morálky nastoľuje radikálne meniaci sa svet. Hostia: PhDr Egon Gál z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a ThDr Karol Moravčík Meno moderátora: Mária Michalková

Latest Episodes from the Symposion Podcast

Most Listened from the Symposion podcast

Similar Episodes

Similar Podcasts