Episode Ars musica (Štvrtok 8.11.2018 10:00) of the Ars musica podcast

Ars musica (Štvrtok  8.11.2018 10:00)
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Ars musica (Štvrtok 8.11.2018 10:00)

Cimbalistka Viktória HERENCSÁR Vás pozve na workšopy a koncerty cimbalovej hudby, dirigent Štefan SEDLICKÝ zhodnotí dva medzinárodné zborové festivaly, muzikologička Edita BUGALOVÁ o skladbe Missa Rosa mystica Mikuláša Schneidra-Trnavského a zaspomíname si na Šimona JUROVSKÉHO a Dezidera LAUKA.

Latest Episodes from the Ars musica Podcast

Most Listened from the Ars musica podcast

Similar Episodes