Episode Zamyslenie na deň 16.11.2018 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 16.11.2018
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Zamyslenie na deň 16.11.2018

Zjavenie Jána 22,6-15

6 Povedal mi ešte: Tieto slová sú verné a pravé. Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať. 7 Ajhľa, prídem skoro! Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy! 8 A ja, Ján, som to počul a videl. Keď som to počul a videl, padol som k nohám anjelovi, ktorý mi to ukázal, a klaňal som sa mu. 9 On mi však povedal: Pozri, nie tak! Som spoluslužobníkom tvojím, tvojich bratov, prorokov a tých, ktorí zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj! 10 Potom mi povedal: Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo (posledný) čas je blízko! 11 Kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej! Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto koná spravodlivosť, nech ju koná ďalej! A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej! 12 Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! 13 Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec. 14 Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta! 15 Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lži.

„Blahoslavené pranie“. O praní a žehlení by naše manželky a mamy mohli veľa rozprávať. Je to nikdy sa nekončiaci príbeh. Ako by sme bez toho „nekonečného prania“ vyzerali? Keď ideme do práce, do školy… denne v čistom odeve (ktorý sme raz dostali ako nový), nie je to tým, že sme si ho nikdy nezašpinili, ale tým, že je nanovo vypraný, vyčistený. Keď sme vierou z milosti Božej prijali Pána Ježiša a Jeho spasenie – záchranu, tak s Izaiášom vyznávame: „Moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odial rúchom spásy…“ Rúcho, oblek, odev, to je to, čo na nás vidno („šaty dělají člověka“). Naša čistota, svätosť nie je v tom, že by sme si rúcho spásy nikdy nezašpinili. V čistom odeve, v svätosti môžeme chodiť len vďaka pravidelnému, tu na zemi nikdy sa nekončiacemu „praniu“ – očisťovaniu. 1. Jána 3,3: „A každý, kto má takúto nádej v Ňom (kto je dieťaťom Božím), očisťuje sa…“. Tak, ako denná hygiena a pranie odevu sú nevyhnutné pre zdravý život v čistote, práve tak sa ani náš duchovný život – ak má byť zdravý – nezaobíde bez pravidelného vyznávania a očisťovania sa v každodennom osobnom modlitebnom spoločenstve s naším Spasiteľom, Pánom Ježišom. Tým čistiacim prostriedkom je práve Jeho krv. A nezabúdajme, že umyť sa a vyprať prepotený odev je nutné aj po každej dobre vykonanej práci!
Autor: Jozef Budaj
Pieseň: ES 643

Nik nie je skalou ako náš Boh. 1.Samuelova 2,2

Ježiš hovorí: Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Matúš 7,24

2.Korintským 6,1-10 :: Modlíme sa za: Obišovce (Ko)

Príspevok Zamyslenie na deň 16.11.2018 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 8.7.2020

Zamyslenie na deň 8.7.2020

7/7/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 7.7.2020

Zamyslenie na deň 7.7.2020

7/6/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 6.7.2020

Zamyslenie na deň 6.7.2020

7/5/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes