Episode Dejiny 2: Revolučný 1848, keď Štúr žiadal slovenskú zem od Dunaja k Tatrám of the Dejiny podcast

Dejiny 2: Revolučný 1848, keď Štúr žiadal slovenskú zem od Dunaja k Tatrám
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Dejiny 2: Revolučný 1848, keď Štúr žiadal slovenskú zem od Dunaja k Tatrám

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

-- -- -- 

Slovensko si v tomto roku pripomína viacero „osmičkových“ výročí. Jedna dôležitá osmička stála už na samom počiatku moderných slovenských dejín a rovnako dôležitá bola vtedy pre celú Európu.

V aktuálnom podcaste Dejiny sme sa rozprávali o revolučnom dvojročí 1848/49, keď rodiace sa národne hnutia uviedli starý kontinent do pohybu.

Popri veľkých hráčoch sa o svoje miesto a lepšie postavenie snažili aj tí menší a práve Uhorsko bolo krajinou, ktorú nacionalizmus viac rozdeľoval ako zjednocoval.

Kde sa nachádzalo mladé slovenské hnutie pred 170 rokmi?

Prečo hľadali jeho politickí predstavitelia podporu vo Viedni a nie doma?

A čo si odniesla slovenská politika zo svojho prvého veľkého vystúpenia?

Jaroslav Valent sa rozprával s historičkou Danielou Kodajovou.

Latest Episodes from the Dejiny Podcast

Most Listened from the Dejiny podcast

Similar Episodes

Similar Podcasts