Episode Zamyslenie na deň 14.11.2018 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 14.11.2018
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Zamyslenie na deň 14.11.2018

Zjavenie Jána 21,15-27

15 Ten, čo hovoril so mnou, mal mieru zo zlatej trstiny, aby odmeral mesto, jeho brány a hradné múry. 16 Mesto je postavené do štvorca, jeho dĺžka je toľká ako šírka. Trstinou odmeral mesto na dvanásťtisíc honov. Jeho dĺžka, šírka a výška sú rovnaké. 17 Jeho hradných múrov nameral stoštyridsaťštyri lakťov ľudskej miery, ktorá je anjelská. 18 Hradné múry sú postavené z jaspisu a mesto čisté zlato ako čisté sklo. 19 Základné kamene mestskej hradby zdobia rozličné drahokamy. Prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, 20 piaty sardonyx, šiesty sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. 21 Dvanásť brán je z dvanástich perál, každá brána z jednej perly. Námestie mesta čisté zlato ako priezračné sklo. 22 Ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vševládny a Baránok mu je chrámom. 23 Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo sláva Božia ho osvecuje a Baránok mu je sviecou. 24 V jeho svetle budú chodiť národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. 25 Jeho brány nebudú zatvárať vo dne, veď noc tam nebude. 26 A vnesú doň slávu a poctu národov, 27 a nevojde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož; (vojdu doň) len tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

Je tvoje meno na zozname? Bolo obdobie druhej svetovej vojny, kedy bol veľmi dlhý zoznam tých, ktorí mali ísť do koncentračných táborov. Na tom zozname svoje meno nechcel nájsť nikto. Ale niektorí z tých ľudí našli svoje meno aj na inom zozname, ktorý poznáme ako Schindlerov zoznam. Tam by sa chcel nájsť každý, kto bol napísaný na tom prvom. Prečo? Lebo Oskar Schindler napísal zoznam tých, ktorých vykúpil z koncentračných táborov a ktorí boli zachránení pred smrťou. Tí, ktorí boli zachránení, okúsili nový život, novú slobodu. – – Pádom do hriechu bolo zapísané meno každého človeka na zoznam tých, ktorí majú stráviť večnosť tam, kde je plač a škrípanie zubov. Pán Ježiš nás však prišiel zachrániť a Svojou obeťou na Golgote (Svojou krvou) zapísať naše mená do knihy života. Prežívaš z toho radosť podobne, ako tí, ktorí boli zapísaní na Schindlerovom zozname? – – Nech už vo svojom živote prežívame výhry alebo prehry, krásne či ťažké obdobia, najväčšiu radosť máme mať z toho, že sme na zozname tých, ktorí sú vykúpení Pánom Ježišom (L 10,20), a že Boh nás Svojou prítomnosťou a láskou obklopuje z každej strany (Zj 21,22).
Autor: Michal Belanji
Pieseň: ES 458

Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril. Izaiáš 45,8

Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! 2.Korintským 6,2

Židom 13,1-9b :: Modlíme sa za: Nové Sady (Dn)

Príspevok Zamyslenie na deň 14.11.2018 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 8.7.2020

Zamyslenie na deň 8.7.2020

7/7/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 7.7.2020

Zamyslenie na deň 7.7.2020

7/6/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 6.7.2020

Zamyslenie na deň 6.7.2020

7/5/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes