Episode Zamyslenie na deň 13.11.2018 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 13.11.2018
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Zamyslenie na deň 13.11.2018

Zjavenie Jána 21,9-14

9 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš naplnených siedmimi poslednými pliagami, a hovoril mi toto: Poď, ukážem ti nevestu, manželku Baránkovu! 10 A odniesol ma v duchu na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ktoré zostupuje z neba od Boha 11 a má slávu Božiu. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu ako ligotavému kameňu jaspisu. 12 Mesto malo mohutné a vysoké hradné múry s dvanástimi bránami, na bránach dvanásť anjelov s napísanými menami, menami dvanástich kmeňov synov izraelských. 13 Tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. 14 Hradné múry mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov.

Nevesta Baránkova. Možno na počudovanie mnohých je ňou ten nový Jeruzalem, o ktorom sme čítali aj včera a ktorý apoštol Ján videl zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu Ženíchovi. Má slávu Božiu a jeho jas je pripodobnený jaspisu, najvzácnejšiemu kameňu. V tomto meste je stánok Boží s ľuďmi vykúpenými Božím Baránkom, Pánom Ježišom Kristom. Dvanásť brán tohto mesta má mená dvanástich kmeňov izraelského, starozmluvného Božieho ľudu a základné kamene mestských hradieb majú mená dvanástich Ježišových apoštolov. Tu žije teda spolu starozmluvný i novozmluvný Boží ľud v radosti a v spoločenstve so svojím Bohom, tu sa stretávajú Stará a Nová zmluva, zákon i evanjelium, učenie prorokov i apoštolov, ktoré tvorí hradby tohto mesta. A môžeme pokračovať v tomto zamyslení slovami včerajšej piesne: „Nikdy nekončí deň, tvár kde Baránka zriem, Ním je mesto vždy osvietené. Večne kvitne tá zem, vtákov zvučí v nej spev, tam každý vždy šťastný byť smie. Domov vytúžený, biedy pozbavený, kde nepočuť víchrice hlas, len zo zlata, skla, mesto ulice má, jeho rieka kryštálov jas.“ A s iným nábožným pevcom prosme: „Pane Bože, dostať sa tam, prosíme Ťa, pomáhaj nám!“
Autor: Anna Gabčanová
Pieseň: ES 700

Hospodin hovorí: Vy sami ste videli, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe. 2.Mojžišova 19,4

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia. Efezským 3,20-21

Jeremiáš 18,1-10 :: Modlíme sa za: Nové Mesto nad Váhom (Po)

Príspevok Zamyslenie na deň 13.11.2018 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 8.7.2020

Zamyslenie na deň 8.7.2020

7/7/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 7.7.2020

Zamyslenie na deň 7.7.2020

7/6/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 6.7.2020

Zamyslenie na deň 6.7.2020

7/5/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes