Episode Zamyslenie na deň 12.11.2018 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

About episode Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zjavenie Jána 21,1-8

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet. 2 A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi. 3 A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, 4 zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. 5 A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko tvorím nové. A ešte povedal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravé. 6 A doložil: Stalo sa! Ja som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto: budem mu Bohom a on mi bude synom. 8 Zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť.

Nové nebo a nová zem. Končí sa obdobie cirkevného a pomaly aj občianskeho roka a to upriamuje našu pozornosť aj na koniec nášho pozemského života a na večnosť. Prečítané slová Písma Svätého v nás navodzujú atmosféru pokoja po búrke posledného boja so zlom, kedy zlo je už definitívne potrestané, odstránené a nemá miesta v Kráľovstve Božom. V tom novom svete a v tom novom Jeruzaleme, ktorý apoštol Ján videl zostupovať z neba od Boha ako nevestu vyzdobenú svojmu Ženíchovi. Tam, kde už viac nebude plaču, smrti, smútku ani bolesti, lebo to všetko sa už navždy pominulo. Láska, radosť a pokoj bude vládnuť navždy tam, kde sa bude uprostred Svojho ľudu prechádzať svätý Boh. „V nebi privíta nás nová, nádherná vlasť, z Písma viete tú pravdivú zvesť. Starosť, bolesti, strasť neuvidíš v nej viac, tam každý vždy šťastný byť smie. Domov vytúžený, biedy pozbavený, kde nepočuť víchrice hlas, len zo zlata, skla, mesto ulice má, jeho rieka kryštálov jas“, spieva sa v jednej piesni. Nádherná budúcnosť, pre ktorú sa oplatí opustiť tento svet a jeho spôsoby, jeho zvody, lákadlá i nástrahy a vybrať si cestu vernosti Pánu Bohu. Tú, na ktorú nás volá Pán Ježiš Kristus a ktorú odporúčajú aj Jeho verní proroci a apoštoli na stránkach Biblie.
Autor: Anna Gabčanová
Pieseň: ES 265

Kto je ešte dnes ochotný štedro obetovať Hospodinovi? 1.Kronická 29,5

Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. 2.Korintským 9,6

1.Petra 4,7-11 :: Modlíme sa za: Nitrianska Streda (Po)

Príspevok Zamyslenie na deň 12.11.2018 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 12.7.2020

Zamyslenie na deň 12.7.2020

7/11/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 11.7.2020

Zamyslenie na deň 11.7.2020

7/10/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 10.7.2020

Zamyslenie na deň 10.7.2020

7/9/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 28.9.2018

Zamyslenie na deň 28.9.2018

9/27/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes