Episode Zamyslenie na deň 11.11.2018 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

About episode Zamyslenie na deň 11.11.2018

24. nedeľa po Svätej Trojici
Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! 2.Korintským 6,2

Jób 14,1-6

1 Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia. 2 Vypučí ako kvet a zvädne, mizne ako tieň a nemá stálosť. 3 Ale Ty aj na takého otváraš svoje oko a vedieš ho na súd so sebou. 4 Kto získa čisté z nečistého? Nikto! 5 Ak sú určené jeho dni, počet jeho mesiacov je u Teba, vymeral si mu hranice, ktoré nemôže prekročiť. 6 Odvráť svoj pohľad od neho a nechaj ho, aby sa zaradoval ako nádenník svojmu dňu!

Raduj sa práve z dnešného dňa. Život je krátky a rýchly. To môžeme potvrdiť najmä my, skôr narodení. Vieme lepšie posúdiť najmä, čo sme stratili, pokazili, premrhali… Môžeme však svedčiť aj o nesmiernej Božej milosti a o tom, ako sa k nám zo Svojho Trónu Svätosti a Velebnosti každý deň skláňa, hoci sme nepatrní a bezvýznamní svojou veľkosťou, trvaním či skutkami. A predsa sme Mu takí vzácni, že si nás vyryl do dlaní! Každého jedného! Neprestajne na nás hľadí a bdie nad nami. Vďaka Kristovej láske nás už Jeho pohľad nezničí, ale zachráni. Dáva nám nádej i príležitosť urobiť náš život krajším, dokonalejším na Jeho obraz a podľa Jeho vôle. – – Mnohí by túžili poznať dĺžku svojich dní. Pre Božie dieťa je to úplne nepodstatné. Malo by ma skôr zaujímať, či prežijem dnešný deň v radosti, na modlitbe a s vďakou v srdci a či moja láska aspoň trochu premenila ľudí okolo mňa. – – Aj keď budem dnes večer hodnotiť tento deň ako „nevydarený“, môže byť pre iných požehnaním a záchranou. Ak na konci takéhoto dňa dokážem Pánovi ďakovať a radovať sa, tak bude celý môj život požehnaný.
Autor: Danica Hudecová
Pieseň: ES 652

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. 2.Mojžišova 20,2

Pavel a Sílas, vyjdúc z väzenia, vošli k Lýdii, ponavštevovali, ponapomínali bratov a odišli. Skutky apoštolov 16,40

Lukáš 17,20-24(25-30) :: Rímskym 14,7-9 :: Žalm 52 :: Modlíme sa za: Slovenské evanjelizačné stredisko

Príspevok Zamyslenie na deň 11.11.2018 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 2.7.2020

Zamyslenie na deň 2.7.2020

7/1/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 1.7.2020

Zamyslenie na deň 1.7.2020

6/30/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 30.6.2020

Zamyslenie na deň 30.6.2020

6/29/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes