Episode Zamyslenie na deň 10.11.2018 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

About episode Zamyslenie na deň 10.11.2018

Galatským 6,11-18

11 Pozrite, akými veľkými písmenami som vám napísal vlastnou rukou. 12 Tí, ktorí sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás dať sa obrezať, ale iba preto, aby ich pre kríž Krista Ježiša neprenasledovali. 13 Lebo ani sami obrezaní nezachovávajú zákon, ale chcú, aby ste sa dali obrezať a oni sa mohli vychvaľovať vaším telom. 14 Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu. 15 Lebo ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení. 16 A pokoj a milosrdenstvo tým, ktorí budú konať podľa tohto pravidla, a podobne aj Izraelovi Božiemu. 17 A ďalej nech ma už nik ničím neobťažuje! Lebo ja znaky Ježišove nosím na tele. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista s vaším duchom, bratia. Amen.

To podstatné. Tieto slová by sme dnes mohli aplikovať aj tak, že nepodstatné sú aj všetky cirkevnoprávne predpisy (CPP), ba aj ústava cirkvi, ale podstatné a rozhodujúce je rozhodnutie človeka pre nový život, pre život s Kristom. O toto zápasí apoštol a na toto by sme sa mali sústrediť aj my. Všetky iné veci, ktoré sú súčasťou života a potrebné pre poriadok medzi členmi v cirkvi, sú až za týmto rozhodnutím a až po tomto rozhodnutí majú zmysel. Všetky dôvody a námahy usporiadať život cirkvi vonkajšími predpismi a zákonmi sú málo a nič neriešia, kým nám nie je zákon Boží vpísaný do srdca. No vpísať ho tam vie a môže iba Pán, a nie predpis akéhokoľvek človeka. A aj všetky zákony cirkvi môžu byť iba človečina orámovaná citátmi a výrokmi Písma, môže to byť len ľudská snaha zmanipulovať a presadiť svoju mienku a pohľad mocného cirkevného funkcionára. Nehovoriac o tom, že som ešte nestretol človeka, ktorého by predpisy cirkvi alebo ústava tak oslovili, že by sa chcel stať jej súčasťou. Kristus – ten ukrižovaný – Láska, ktorá sa obetuje – nie druhých, ale Seba obetuje – toto pôsobila a pôsobí aj dnes. Daj aj nám to zažívať, Pane! Amen.
Autor: Ján Kolesár
Pieseň: ES 455

Prečo sa hádaš s Bohom tvrdiac, že On na žiadne slová človeka neodpovedá? Však Boh hovorí jedným spôsobom i druhým, hoci si to nevšímajú. Jób 33,13-14

I povedali si učeníci medzi sebou: Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma? Lukáš 24,32

Lukáš 13,10-17 :: Modlíme sa za: Lubina (Po)

Príspevok Zamyslenie na deň 10.11.2018 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 8.7.2020

Zamyslenie na deň 8.7.2020

7/7/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 7.7.2020

Zamyslenie na deň 7.7.2020

7/6/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 6.7.2020

Zamyslenie na deň 6.7.2020

7/5/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes