Episode 9.11.2018 - 127. Rozumejú psy slovám? Najstaršie pľúca. Sťahovanie spôsobuje deťom problémy. of the Spektrum Jána Mečiara podcast

About episode 9.11.2018 - 127. Rozumejú psy slovám? Najstaršie pľúca. Sťahovanie spôsobuje deťom problémy.

Latest Episodes from the Spektrum Jána Mečiara Podcast

Most Listened from the Spektrum Jána Mečiara podcast

Similar Episodes