Episode Zamyslenie na deň 9.11.2018 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 9.11.2018
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Zamyslenie na deň 9.11.2018

Galatským 6,1-10

1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. 2 Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. 3 Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame. 4 Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. 5 Lebo každý ponesie svoju ťarchu. 6 Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje. 7 Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! 8 Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život. 9 V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. 10 A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery.

Zákon Kristov. O čom to Pavol hovorí, keď spomína zákon Kristov? Veď už nie sme viac pod zákonom, ale pod milosťou! Ježiš nás oslobodil spod zákona, a predsa dal nám prikázania – vlastne len jedno. Jedno prikázanie s dvoma ramenami: „Miluj Boha, miluj blížneho!“ A kde sa uplatňuje tento zákon, tam nájde odpustenie aj brat, ktorý sa previnil. Keď žiješ podľa zákona lásky, potom ti ani netreba veľmi pripomínať, že aj ty si len omilostený hriešnik. Tak ukazuj rovnakú milosť ostatným okolo seba! Tento zákon ťa povedie k štedrosti voči tým, ktorí ťa duchovne kŕmia – kazateľom, učiteľom slova… – ktokoľvek je tvojím duchovným otcom. Tento zákon ťa učí pochopiť podobenstvo žatvy. Kvalita úrody je úmerná kvalite semena. Investuješ energiu, peniaze, čas prevažne do telesných záležitostí? Budeš žať prevažne pre telo. Investuješ to pre veci Ducha, zožneš duchovne. Skúmaj svoje dielo! Aj dnes budeš siať. Skontroluj si semä! Boha neoklameš. On sa nedá vysmievať. Nemožno sa pýšiť: „Som veriaci!“ – a vo vreci mať len semeno pre telesné veci. Zákon Kristov ťa aj dnes volá, aby si sa poobzeral, či je niekto v tvojom okolí, kto potrebuje, aby mu jeho bremeno bolo uľahčené. Pomôžeš mu ho niesť? Niekedy to znamená len jeden telefonát s úprimnou otázkou: „Ako sa máš, brat môj? Ako by som ti mohol pomôcť?“
Autor: Milo Velebír
Pieseň: ES 554

Keď mi je Hospodin po pravici, nesklátim sa. Žalm 16,8

Vierou opustil Mojžiš Egypt a nebál sa kráľovského hnevu, lebo bol vytrvalý, akoby videl Neviditeľného. Židom 11,27

Lukáš 5,12-16 :: Modlíme sa za: Lovinobaňa (No)

Príspevok Zamyslenie na deň 9.11.2018 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 7.7.2020

Zamyslenie na deň 7.7.2020

7/6/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 6.7.2020

Zamyslenie na deň 6.7.2020

7/5/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 5.7.2020

Zamyslenie na deň 5.7.2020

7/4/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes