Episode 21. Pravidelná dávka - Matrix, Descartes a skepticizmus of the mužom.sk podcast

21. Pravidelná dávka - Matrix, Descartes a skepticizmus
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode 21. Pravidelná dávka - Matrix, Descartes a skepticizmus

Kultovú trilógiu Matrix z prelomu storočí nevidel asi iba málokto—a asi by sa väčšina z nás zhodla na tom, že minimálne prvý film z '99 bol naozaj dobrý a podnetný. V takýchto prípadoch sme dnes trochu zvyknutí, že za dobrým filmom takéhoto kalibru stojí ešte lepšie kniha, ktorá je filmovej adaptácii vzorom. V prípade Matrixu to tak ale nie je. Pamätám si, keď som sa prvýkrát márne snažil vypátrať jeho knižnú predlohu, a rovnako si pamätám na to, keď som v tejto trilógií začal objavovať viaceré známe otázky a problémy z filozofie. Jeden z týchto filozofických problémov vám chcem dnes predstaviť a v dejinách filozofie sa spája s postavou francúzskeho filozofa a matematika, ktorý žil na prelome 16. a 17. storočie, René Descartesa. Je to práve on, kto v učebniciach filozofie označuje koniec stredoveku a začiatok novoveku. Problém, nad ktorým sa dnes zamyslíme, je problémom poznania, teda otázky ako pravdivo poznať svet a realitu, a ako čeliť tak častým ilúziám a klamlivým predstavám. Descartesovou odpoveďou je metóda radikálneho skepticizmu, teda pochybovania, a cez jeho slávny experiment o zlomyseľnom géniovi sa dostaneme k jeho ešte slávnejšiemu cogito ergo sum. *** Ak sa vám páči obsah, ktorý tvoríme, a chcete našu snahu oceniť a pomôcť tomuto projektu napredovať, vášmu daru budeme vďační na: SK0283605207004206569938 Zdroj obrázka: http://menace-theoriste.fr

Latest Episodes from the mužom.sk Podcast

Most Listened from the mužom.sk podcast

Similar Episodes