Episode Zamyslenie na deň 5.11.2018 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 5.11.2018
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Zamyslenie na deň 5.11.2018

Zjavenie Jána 11,1-2

1 Dostal som trstinu, podobnú prútu, s týmito slovami: Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár, i modliacich sa v ňom. 2 Vonkajšie nádvorie chrámu však vynechaj, nemeraj ho, lebo bolo dané pohanom, ktorí budú plieniť sväté mesto štyridsaťdva mesiacov.

Spočítaní. V čase písania týchto slov bol jeruzalemský chrám, centrum židovskej bohoslužby, zničený, zrovnaný so zemou a s ním aj celé mesto Jeruzalem. Aj keď to Pán Ježiš predpovedal, bol to pre ľudí, najmä kresťanov zo židovstva, obrovský šok. Chrám Boha živého a dokonca aj Jeho svätyňa boli zničené. Navyše sa v tom chráme v čase jeho zničenia ukrývalo asi 6000 ľudí. Hľadali tam azyl, ochranu, ale väčšina z nich v tom chráme zahynula. A tak ľuďom, ktorí to počuli, prichádzali na um otázky: Prečo to Pán Boh dovolil? Čo tých 6000 ľudí, ktorí tam hľadali útočisko!? Tu je akoby Božia odpoveď: Chrám je zmeraný, ľudia spočítaní. Nie sú zabudnutí, nie sú stratení. To je nádej pre všetkých, ktorí trpia alebo trpeli v tomto svete a spoliehali sa na Božiu ochranu: Pán Boh ich má spočítaných. Možno pre nich nie je prichystané slávne vyslobodenie, možno to s nimi dopadne „zle“, ale Pán Boh na nich nezabudol a povolá ich k sebe. A to je niečo, čoho sa môžeme a máme držať vo viere aj my. Nech sa pri nás a okolo nás deje čokoľvek – Pán Boh nás má spočítaných a On nikoho z nás nestratí.
Autor: Daniela Mikušová
Pieseň: ES 500

Dobrovoľne Ti chcem obetovať, velebiť Tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré. Žalm 54,8

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia. 2.Korintským 1,3

1.Petra 2,11-17 :: Modlíme sa za: Nandraž (Ge)

Príspevok Zamyslenie na deň 5.11.2018 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 14.7.2020

Zamyslenie na deň 14.7.2020

7/13/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 13.7.2020

Zamyslenie na deň 13.7.2020

7/12/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 12.7.2020

Zamyslenie na deň 12.7.2020

7/11/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes