Episode Zamyslenie na deň 9.3.2021 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 9.3.2021
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Zamyslenie na deň 9.3.2021

Lukáš 19,41-48

41 Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním 42 a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju; ale je to teraz skryté pred tvojimi očami; 43 lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac, zovrú zo všetkých strán 44 a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. 45 Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov 46 hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov. 47 A učil každý deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci, i poprední z ľudu, hľadeli Ho zahubiť, 48 ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud priľnul k Nemu a poslúchal Ho.

Pán vyhnal kupcov z chrámu. V ďalšom tisícročí sa začala reformácia, lebo stavba baziliky v Ríme bola príliš drahá a kvôli tomu sa kupčilo s odpustkami. Nechcem však v tejto najmä evanjelickej publikácii haniť rímskych katolíkov. Nech si sami riešia svoje hriechy a my svoje. Cesta do neba vedie cez pokánie, nie cez vyvyšovanie sa nad druhými (Lk 18,10). – – Niekedy sa bojím, či nám Pán Ježiš nepovie na súde: „Veľa peňazí a času ste venovali neživým budovám. A živým ľuďom ste poskytli príliš málo podpory.“ – – Ježiš kritizuje vtedajších veriacich, že keď sľúbili „dar Bohu“ podľa tradície, nemuseli dať rodičom podporu prikázanú Bohom (Mk 7,11-13). On však prikázal podporovať všetkých blížnych. Podľa toho bude súdiť (Mt 25). A keď dáme PRÍLIŠ VEĽA peňazí na stavby, neostáva nám dosť na činnú lásku. Nie je zlé stavať kostol. Zlé je, keď mu venujeme viac, než núdznym a keď ľudia cítia, že si veci ceníme viac, než ich. Keď svet vidí, že od neho len žiadame peniaze a nepomáhame. Možno si poviete: „Ale považujem to za dar Bohu podľa tradície“. Lenže práve také Ježiš kritizoval. On povedal, že to, čo dáme hladným a uväzneným, ako by sme darovali Jemu.
Modlitba: Odpusť, Bože, že berieme Tvoje Slovo na ľahkú váhu, keď riadime Cirkev! Riaď ju Ty a vyžeň všetko prázdne, každú snahu pochovať lásku pod nánosy ľudských výmyslov! Amen.
Pieseň: ES 211
Autor: Peter Dubec

Ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom. Micheáš 7,8

Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. 1.Tesaloničanom 5,5

Jób 7,11-21 :: Modlíme sa za: Galanta (Ba)

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 16.4.2021

Zamyslenie na deň 16.4.2021

4/15/2021 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 15.4.2021

Zamyslenie na deň 15.4.2021

4/14/2021 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 14.4.2021

Zamyslenie na deň 14.4.2021

4/13/2021 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes