Episode 12 - číslo biblickej plnosti. of the Biskup Jozef Haľko podcast

12 - číslo biblickej plnosti.
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode 12 - číslo biblickej plnosti.

Dvanásť je symbolické aj aktuálne číslo, veď dvanásť bolo kmeňov Izraela, brán nebeského chrámu, apoštolov, rokov utrpenia chorej ženy, rokov vzkriesenej Jairovej dcéry...

Latest Episodes from the Biskup Jozef Haľko Podcast

Most Listened from the Biskup Jozef Haľko podcast

Similar Episodes

Similar Podcasts