Episode Zamyslenie na deň 4.5.2020 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 4.5.2020
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Zamyslenie na deň 4.5.2020

1.Petrov 3,13-17

13 Ktože vám uškodí, keď budete horliť za dobré? 14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich ani sa neľakajte, 15 ale Pána, Krista, posväcujte v srdciach! Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet, 16 pravda, v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie, aby tí, čo potupujú vaše cnostné správanie v Kristovi, práve v tom boli zahanbení, v čom vás ohovárajú. 17 Lepšie je totiž, aby ste trpeli, ak je to vôľa Božia, konajúc dobro, a nie zlo.

Trpezlivosť v utrpení. Apoštol adresoval posolstvo tohto listu kresťanom v diaspore, ktorí žili uprostred nepriateľského, pohanského sveta. Považovali ich za cudzí prvok, nepriateľov spoločnosti, a podľa toho s nimi aj zaobchádzali. Peter povzbudzuje veriacich ku kresťanskej trpezlivosti a vytrvalosti v dobrom. Dáva im za príklad Spasiteľa na kríži, ktorý ako Boží Baránok na krutosť a rúhanie nepriateľov najskôr mlčí, potom sa obracia na nebeského Otca: „Otče, odpusť im, lebo nevedia,čo činia.“ To dojalo aj tvrdého rímskeho dôstojníka pod krížom, ktorý vyznal: „Tento bol naozaj Syn Boží.“ Biblia nám dáva viaceré príklady, ako Boží pokoj a trpezlivosť veriacich premáhali nepriateľov. Keď sa Pavel a Sílas vo väzení (po krutom zbičovaní) modlia a spievajú piesne na oslavu Božiu, u žalárnika dochádza k prekvapujúcemu divu viery. Aj Danielov pokoj a sila modlitby dokázali zavrieť levom tlamy. „Trpezlivosť ruže prináša“ – to platí dvakrát o kresťanskej trpezlivosti. A či za každým dobrým dielom nestojí mnoho trpezlivosti? Len trpezlivosťou môže rodič a učiteľ dobre vystrojiť dietky do života. Kedy sme sa naposledy takto zachovali? Tam, kde strácame trpezlivosť, necháme sa ovládať egom a hriešnymi pudmi, zlyhávame. Spochybňujeme naše svedectvo. Božie Slovo nás dnes povzbudzuje (Jk 5,7 a Mt 5,8-12).
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás uznávaš za hodných trpieť pre Teba. Odpusť, že si nevážime túto výsadu Kristových nasledovníkov. Posilňuj našu vieru a lásku k Tebe, nech prijímame kríž – utrpenie, ktoré vedie k záchrane druhých. Amen.
Pieseň: ES 546
Autor: Rasťo Hvožďara

Zhromaždil ich z krajín západu a východu, severu a juhu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Žalmy 107,3.8

Sluha povedal: „Pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto.“ Nato pán povedal sluhovi: „Vyjdi na cesty a poľné cestičky a koho stretneš, prinúť ho vojsť, aby sa mi naplnil dom.“ Lukáš 14,22-23

1.Mojžišova 1,6-8 :: Modlíme sa za: Merník (Šz)

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 12.8.2020

Zamyslenie na deň 12.8.2020

8/11/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 11.8.2020

Zamyslenie na deň 11.8.2020

8/10/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 10.8.2020

Zamyslenie na deň 10.8.2020

8/9/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes