Episode Zamyslenie na deň 3.5.2020 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 3.5.2020
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Zamyslenie na deň 3.5.2020

3. nedeľa po Veľkej noci. Jubilate
(Hlasne jasaj Bohu, celá zem! Žalmy 66,1)
Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 2.Korinťanom 5,17

Ján 15,1-8

1 Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník.  2 Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. 4 Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. 5 Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. 6 Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako (odlomenú) ratolesť, a uschne; také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria; 7 ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám. 8 Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.

O závislosti od Krista. Keď sa zamyslíme nad svojím životom, vidíme, že človek je stále od niekoho závislý: najprv od rodičov, potom od priateľov, kolegov, partnerov, spoločnosti… Toto je tá ľudská stránka, keď sa budujú a formujú rôzne vzťahy. Pán Ježiš chce, aby sme boli aj s Ním v spojení. Jednoznačnú odpoveď nájdeme v samotnom texte: „Zostaňte vo mne a ja vo vás.“ To je ten najlepší vzťah. Máme už mnoho skúseností, že keď sme závislí od ľudí alebo od nejakých iných vecí, nemusí to vždy dobre dopadnúť. Ako nájsť to pravé spojenie s Pánom Ježišom? Najprv buďme súčasťou živého spoločenstva, v ktorom dokážeme slúžiť a pomáhať jeden druhému. To je prvý krok, poveľkonočná skúsenosť viery. Živým zdrojom lásky je Pán Boh. Kto od Neho bude čerpať silu, bude prinášať viditeľné ovocie. Kľúčovým slovom v tomto biblickom texte je slovo „zostať“, čiže inak povedané: vydržať, byť vytrvalý, nevzdať sa. To nám naznačuje pravidelnosť. Kto je v pravidelnom spojení s Kristom cez spoločenstvo, modlitby, má silu slúžiť, túžbu a snahu dávať a pomáhať všetkým rovnako a nebude za to nič očakávať. Nebude to len o mne ako doteraz, ale bude to o nás. Preto zotrvajme pri Ňom, lebo On nás nikdy nesklame, ale dokáže nás formovať, aby sme rástli vo viere.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že Ty nevyhodíš nikoho, kto prichádza k Tebe a chce v Tebe zostať. Prosím, prijmi ma, ak ešte nie som v Tebe. Drž ma Tvojou láskou, nech vytrvám až do konca. Nech zažívam Tvoju krásu a konám Tvoje dobro. Amen.
Pieseň: ES 136
Autor: Viktória Lisáková

Abnér zavolal na Joába: „Musí stále pustošiť meč? Nechápeš, že koniec bude trpký?“ 2.Samuel 2,26

Boh nás povolal k pokoju. 1.Korinťanom 7,15

Skutky apoštolov 17,22-34 :: Žalmy 148 :: Modlíme sa za: Rodinné spoločenstvo

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 7.8.2020

Zamyslenie na deň 7.8.2020

8/6/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 6.8.2020

Zamyslenie na deň 6.8.2020

8/5/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 5.8.2020

Zamyslenie na deň 5.8.2020

8/4/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes