Episode … žijem si život, ako každý iný… of the Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet… podcast

… žijem si život, ako každý iný…
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode … žijem si život, ako každý iný…

Je možné, že človek sa snaží zachrániť si život a pritom ho stráca? Že investuje čas, energiu a peniaze na niečo, čo mu v konečnom dôsledku nepomôže? A je možné zažívať pocity, že som premárnil život a že som investoval čas do niečoho, čo asi nebolo dôležité, ale nakoniec mi práve to zachráni život? Presne o tom nám hovoril Pán Ježiš!

Latest Episodes from the Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet… Podcast

Boží sláva aneb je Bůh narcista?

Boží sláva aneb je Bůh narcista?

1/25/2020 @ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Izák, alebo Izmael?

Izák, alebo Izmael?

1/21/2020 @ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Sviatočné pokrytectvo

Sviatočné pokrytectvo

1/18/2020 @ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Most Listened from the Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet… podcast

Kristova očisťujúca moc

Kristova očisťujúca moc

7/20/2018 @ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Zrak pre slepých

Zrak pre slepých

10/12/2018 @ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Opustili mňa…

Opustili mňa…

8/31/2018 @ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Similar Episodes

Similar Podcasts