Episode Symposion (Streda 17.10.2018 20:00) of the Symposion podcast

Symposion (Streda 17.10.2018 20:00)
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Symposion (Streda 17.10.2018 20:00)

Mária Michalková: Nepriateľ /Nepriateľ je ten, kto nám škodí alebo chce škodiť – je to ne-priateľ. Existencia spoločného nepriateľa pôsobí na spoločenstvo stmeľujúco, preto majú politickí vodcovia sklon obraz nepriateľa vytvárať, aj keď vlastne neexistuje. Máme s týmto javom veľmi neblahú historickú skúsenosť. Žiaľ, zdá sa, že potreba nepriateľa sa zo života spoločnosti nevytratila: aj dnes sa také obrazy vytvárajú. Ako je to teda? Patrí potreba nepriateľa neoddeliteľne do života spoločnosti? Podľa akého kľúča vyberáme toho, kto je zodpovedný za naše problémy, o kom si myslíme, že nám škodí? Na diskusiu o týchto témach prijali pozvanie etnologička doc. Táňa Bužeková z FF UK v Bratislave a sociológ PhDr Miroslav Tížik zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Latest Episodes from the Symposion Podcast

Most Listened from the Symposion podcast

Similar Episodes