Episode Diskusné RD - Symposion (Streda 8.5.2019 20:00) of the Symposion podcast

Diskusné RD - Symposion (Streda  8.5.2019 20:00)
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Diskusné RD - Symposion (Streda 8.5.2019 20:00)

Mária Michalková: Myslenie vo veľkom/ Relácia Márie Michalkovej, ktorá uvažuje o globalizácii ako pojme, pred ktorým, zdá sa, niet úniku. Nielenže za posledných dvesto rokov počet obyvateľov sveta narástol z jednej miliardy na sedem, ale dvadsiate storočie prinieslo aj nebývalý rozvoj komunikácií, a to nielen v oblasti dopravy a dopravných prostriedkov, ale aj oznamovacích a dorozumievacích techník a technológií. Žijeme vo svete, na aký príroda človeka nevybavila – a je na nás, ako sa s takýmto svetom vysporiadame. Jednou z oblastí, ktoré sa objavili pomerne nedávno, je svet internetu, ktorého vznik sprevádzalo nadšenie z nebývalých možností zdieľania informácií. Netrvalo dlho a s novými rizikami eufória trochu opadla, nemožno však poprieť, že celosvetová informačná sieť stále ponúka nové, netušené možnosti. O jednej z takýchto oblastí, o myslení v sieti, alebo myslení vo veľkom, premýšľajú filozofi, prof. Miroslav Marcelli z Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Dr. Juraj Odorčák z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave.

Latest Episodes from the Symposion Podcast

Most Listened from the Symposion podcast

Similar Episodes