Episode Podľa čoho ma druhí poznajú? of the Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet… podcast

Podľa čoho ma druhí poznajú?
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Podľa čoho ma druhí poznajú?

Boli sme povolaní nasledovať Ježiša — byť Jeho učeníkmi. Máme odrážať Jeho život, Jeho charakter — ako to čítame o kresťanoch prvého storočia. Je to pravda o nás? Text: 2Kr 3:9–12

Latest Episodes from the Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet… Podcast

Izák, alebo Izmael?

Izák, alebo Izmael?

1/21/2020 @ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Sviatočné pokrytectvo

Sviatočné pokrytectvo

1/18/2020 @ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Jedine Ježiš

Jedine Ježiš

1/17/2020 @ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Most Listened from the Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet… podcast

Kristova očisťujúca moc

Kristova očisťujúca moc

7/20/2018 @ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Zrak pre slepých

Zrak pre slepých

10/12/2018 @ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Opustili mňa…

Opustili mňa…

8/31/2018 @ Audio | CHCEMVIAC — Viac ako dáva tento svet…

Similar Episodes

Similar Podcasts