Episode Má 43 kvintiliónov polôh, no zložiť sa dá vždy do 20 ťahov. Rubikova kocka vznikla náhodou of the Interez PODCAST podcast

Má 43 kvintiliónov polôh, no zložiť sa dá vždy do 20 ťahov. Rubikova kocka vznikla náhodou
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Má 43 kvintiliónov polôh, no zložiť sa dá vždy do 20 ťahov. Rubikova kocka vznikla náhodou

Dobré ráno, je streda 17. júla a my máme pre vás pripravený ďalší Interez PODCAST.

Latest Episodes from the Interez PODCAST Podcast

Most Listened from the Interez PODCAST podcast

Similar Episodes

Similar Podcasts