Episode Diskusné RD - Symposion (Streda 13.3.2019 20:00) of the Symposion podcast

Diskusné RD - Symposion (Streda 13.3.2019 20:00)
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Diskusné RD - Symposion (Streda 13.3.2019 20:00)

Mária Michalková: Úloha štátu / Relácia Márie Michalkovej tematizuje budovanie sociálneho štátu, ktorého základy položil ešte koncom 19. storočia Bismarck v snahe posilniť väzby medzi jednotlivcom a štátom, znamenal pre obyčajných ľudí ohromné zlepšenie životných podmienok. Ak pod pokrokom rozumieme čoraz lepší život čo pre čo najväčšie množstvo ľudí, potom je súčasná demontáž sociálneho štátu krokom späť. A nielen to : postupujúca globalizácia kladie čoraz nástojčivejšie otázku, čo vlastne dnes môže štát pre svojich občanov urobiť, a tiež, čo občania od štátu očakávajú.Zamýšľajú sa filozofi, prof. Jozef Lysý a docent Richard Sťahel.

Latest Episodes from the Symposion Podcast

Most Listened from the Symposion podcast

Similar Episodes