Episode Zamyslenie na deň 5.3.2019 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

About episode Zamyslenie na deň 5.3.2019

1.Samuelova 4,12-22

12 Jeden Benjamínec utiekol z bojiska, a ešte v ten deň prišiel do Šíla. Mal roztrhnuté šaty a na hlave prach. 13 Keď dobehol, Éli sedel práve na stolici pri bráne a pozoroval cestu, lebo srdce sa mu strachovalo o truhlu Božiu. Keď muž prišiel a oznámil to mestu, zakvílilo celé mesto. 14 Keď Éli počul kviľbu, zavolal: Čo je to za hluk? Muž sa poponáhľal a oznámil to Élimu. 15 Éli bol už deväťdesiatosemročný. Oči mal strnulé a nevidel. 16 Ten muž Élimu povedal: Prichádzam z bojiska; dnes som utiekol z bojiska. Nato hovorí on: Čo sa stalo, syn môj! 17 A posol odpovedal: Izrael uteká pred Filištíncami; ľud utrpel veľkú porážku a obaja tvoji synovia, Chofní a Pinchás, zahynuli; truhla Božia padla za korisť. 18 Len čo spomenul truhlu Božiu, spadol Éli horeznačky zo stolca do brány, zlomil si väzy a zomrel, lebo bol starý a ťažký. On spravoval Izrael štyridsať rokov. 19 Jeho nevesta, manželka Pinchásova, bola tehotná, blízko pôrodu; keď počula zvesť, že ukoristili truhlu Božiu a že jej svokor i muž zomreli, skrčila sa a porodila, lebo prišli na ňu bolesti. 20 Keď umierala, prihovárali sa jej ženy, ktoré stáli nad ňou: Neboj sa, veď si porodila syna. Ale ona neodpovedala, ani si to nepripustila k srdcu. 21 Pomenovala dieťa Ikábódom a povedala: Už je po sláve Izraela; pretože truhla Božia bola ukoristená a zomrel jej svokor i muž. 22 Preto povedala: Už je po sláve Izraela, lebo truhla Božia padla za korisť.

Následky zlyhania. Posol priniesol Elimu tragické správy. Truhla zmluvy je preč – ukoristená nepriateľom. Naplnili sa Božie slová z 3. kapitoly, kde Boh hovorí nad jeho rodom slová súdu. Eli sa znepokojoval pre truhlu zmluvy, ktorú si Izraelci so sebou zobrali do vojny. Aj napriek svojmu vysokému veku bol dostatočne duchovne citlivý na to, aby vedel, aké nebezpečenstvo spočíva vo svojvoľnom a trúfalom odnesení Božej zmluvy do boja. Eli sa možno viac obáva o truhlu zmluvy, ako o svojich synov. Uvedomoval si zlyhanie a úpadok – svoje, ale aj zlyhanie a úpadok Izraela. Pinchasov syn dostal meno Ikabód. To v preklade znamená Sláva opustila Izrael. Slávou Izraela ale bol Boh, nie truhla zmluvy! Jej strata neznamenala, že Boh opustil Izrael, ale že Izraelci opustili Boha. Odcudzili sa Mu a ešte si mysleli, že aj napriek svojej zlobe majú moc prinútiť Boha, aby konal podľa ich vôle. Len preto, že mali Božiu truhlu. – – Boha neprinútiš konať podľa svojej vôle. Nie je povinný ťa žehnať, len preto, že sa voláš kresťan, že máš nejakú funkciu v zbore. Nech nám je starodávny príbeh príkladom a výstrahou, že hriešne a neverné konanie voči Bohu má svoje zlé následky.
Modlitba: Pane Ježišu, Ty si svetlo! Prosíme, osvetli naše vnútro, aby sme pochopili, aké máme motívy! Aby sme vedeli, čo si myslíš o našom konaní a myslení! Aby sme mohli činiť pokánie, aby si nás nemusel trestať! Amen.
Pieseň: ES 333
Autor: Viera Šimová Šoltés

No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.     Príslovia 4,18

Ježiš hovorí: Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ján 8,12

Lukáš 5,33-39 :: Modlíme sa za: Košice (Ko)

Príspevok Zamyslenie na deň 5.3.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 14.8.2020

Zamyslenie na deň 14.8.2020

8/13/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 13.8.2020

Zamyslenie na deň 13.8.2020

8/12/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 12.8.2020

Zamyslenie na deň 12.8.2020

8/11/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes