Episode Zamyslenie na deň 6.3.2019 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 6.3.2019
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Zamyslenie na deň 6.3.2019

Začiatok pôstneho obdobia

1.Samuelova 5,1-12

1 Filištínci vzali truhlu Božiu a preniesli ju z Eben-Ézeru do Ašdódu. 2 Vzali teda Filištínci truhlu Božiu a vniesli ju do domu Dágónovho a postavili ju vedľa Dágóna. 3 Keď na druhý deň ráno Ašdóďania vstali, ajhľa, Dágón ležal tvárou k zemi pred truhlou Hospodinovou. I vzali Dágóna a postavili ho zase na jeho miesto. 4 Keď ráno nasledujúceho dňa vstali, hľa, Dágón zasa ležal tvárou k zemi pred truhlou Hospodinovou. Dágónova hlava a obidva konce jeho rúk ležali odlomené na spodku podstavca. Zostal z neho len trup. 5 Preto Dágónovi kňazi a tí, čo vstupujú do Dágónovho domu v Ašdóde až dodnes, nestúpajú na spodok podstavca Dágónovho. 6 Ruka Hospodinova ťažko doliehala na Ašdóďanov; nivočil ich a bil vredmi na zadnej čiastke tela, tak Ašdód, ako aj celé jeho okolie. 7 Keď mužovia Ašdódu videli, čo sa deje, povedali: Nesmie ostať u nás truhla Boha Izraela, lebo Jeho ruka ťažko dolieha na nás a na nášho boha Dágóna. 8 Potom rozoslali poslov, zhromaždili k sebe všetky kniežatá filištínske a povedali: Čo urobíme s truhlou Boha Izraela? Odpovedali: Truhlu Boha Izraela treba pre niesť do Gatu. Vtedy preniesli truhlu Boha Izraela. 9 Keď ju preniesli, ruka Hospodinova doľahla na mesto a spôsobila veľmi veľké zdesenie; Hospodin ranil mužov mesta od najmenšieho po najväčšieho tak, že sa im povyhadzovali vredy. 10 Preto poslali truhlu Božiu do Ekrónu. Keď truhla Božia prišla do Ekrónu, skríkli Ekrónčania: Dopravili k nám truhlu Boha Izraela, aby usmrtili nás i náš ľud. 11 Preto rozoslali poslov a zhromaždili všetky kniežatá filištínske a hovorili: Pošlite späť truhlu Boha Izraela, nech sa navráti na svoje miesto, aby neusmrtila nás i náš ľud; pretože nastalo smrteľné zdesenie v celom meste a ruka Hospodinova tvrdo doľahla naň. 12 Mužovia, ktorí nepomreli, boli ranení vredmi, takže bedákanie vystupovalo až k nebu.

Hospodin volá k zmene zmýšľania. Dnešným dňom vstupujme do štyridsať dní trvajúceho pôstneho obdobia. Máme pred sebou čas, v ktorom sa môžeme duchovne pripravovať na veľkonočné sviatky. Navonok sa vzdávame nepodstatných materiálnych statkov. Viac než inokedy sa zaoberáme svojím duchovným životom, prehodnocujeme svoj rebríček hodnôt – snažíme sa o zmenu zmýšľania. – – Aj Izraelci potrebovali takúto zmenu. Uprostred národa, ba priamo v Éliho rodine sa čoraz viac toleroval a rozmáhal hriech. A tak prišiel ohlasovaný Boží trest v podobe zdrvujúcej porážky v boji s Filištíncami. Nepomohlo ani to, že uprostred vojska sa nachádzala truhla Hospodinova. V texte sme čítali, že nepriatelia im po vyhratom boji truhlu zmluvy ukoristili a odniesli ju so sebou. Pravda, zhubné a ponižujúce dôsledky to malo aj pre nich samotných. Bola to však predovšetkým pre Izraelitov obrovská tragédia a potupa zároveň. Nebeský Otec pokoril vyvolený národ odňatím symbolu Svojej prítomnosti a moci. Až potom, po tejto vonkajšej strate, prichádza národ k uvedomeniu, pokániu a teda aj k zmene zmýšľania. – – Kiež by naša cesta k pokániu a zmene nemusela viesť cez takéto varovania!
Modlitba: Pane Ježišu! Ty si nám zveril do rúk Svoju nevestu – Cirkev. Vidíme, ako upadá a prehráva vo svete. Vyznávame, že je to aj našou vinou. Miesto lásky sme si často ponechali len symboly. A tie sa potom strácajú. Kážeš nám rozhorliť sa a kajať. Zapáľ naše srdcia a veď nás k pokániu! Amen.
Pieseň: ES 328
Autor: Norbert Hajský

Rozjasni tvár Svoju nad Svojím sluhom, zachráň ma Svojou milosťou! Žalm 31,17

Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, že zhliadol na poníženie Svojej služobnice. Lukáš 1,46-48

Matúš 6,16-21 :: Modlíme sa za: Košice – Terasa (Ko)

Príspevok Zamyslenie na deň 6.3.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 12.8.2020

Zamyslenie na deň 12.8.2020

8/11/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 11.8.2020

Zamyslenie na deň 11.8.2020

8/10/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 10.8.2020

Zamyslenie na deň 10.8.2020

8/9/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes