Episode Zamyslenie na deň 14.2.2019 of the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 14.2.2019
  1. Listen to the Episode

    Listen in our free Mobile Apps. Or play it here online.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About episode Zamyslenie na deň 14.2.2019

Rímskym 9,1-5

1 Pravdu hovorím v Kristovi, neklamem! Svedkom je mi moje svedomie v Duchu Svätom, 2 že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. 3 Lebo želal by som si, aby som radšej ja bol zavrhnutý od Krista miesto svojich bratov, svojich pokrvných podľa tela, 4 ktorí sú Izraelci, a im prináleží synovstvo, sláva, zmluvy, im bol daný zákon, služba Božia i zasľúbenia; 5 ich sú otcovia a z nich je Kristus podľa tela, Boh nad všetkým, požehnaný naveky. Amen.

Nepatetická príslušnosť k svojmu národu. Kým včera nám znel apoštolov radostný tón istoty vo viere, tu akoby upadol do hlbokej depresie. Myslí na …svojich bratov, svojich pokrvných podľa tela, ktorí sú Izraelci… Boh urobil tento vyvolený ľud účastným na „synovstve“, „sláve“ a uzavrel s ním dôležité „zmluvy“, dal mu jedinečný „zákon“ života a „zasľúbenia“, ale ľud neprijal Jeho Syna! To Pavlovi spôsobuje žiaľ a neprestajnú bolesť. Opravdivosť svojho rozpoloženia potvrdzuje slovami: „Pravdu hovorím v Kristovi, neklamem! Svedkom je mi moje svedomie v Duchu Svätom.“ Kto je v Kristovi, v kom cez svedomie hovorí Boží Duch, ten sa nemôže pretvarovať. A nielen to. Tomu Boh dáva vidieť aj situáciu neposlušnosti Svojho ľudu inak. Nie očami sudcu, ani žalobcu, ale cez Božieho Syna a Jeho kríž. Cez evanjelium Božej lásky. V Kristovi tak má stále nádej aj národ, ktorý Ho „zavrhol“. Apoštol cítil úzku spätosť so „svojimi pokrvnými podľa tela“. Preto napísal: „Želal by som si, aby som radšej ja bol zavrhnutý od Krista miesto“ nich. Niečo podobné ponúkol Hospodinovi Mojžiš (2M 32,32). Pán Boh však takéto „obete“ neprijíma. On rozhodol cez obeť Svojho Syna. Ním daroval ľuďom spásu. Mojžiš aj Pavel nám pripomínajú vzácnu hodnotu spolupatričnosti. Kristus, ten naveky Požehnaný, prišiel, aby všetci život mali.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za Mojžiša, aj Pavla. Ale hlavne za Ježiša. Premeň aj naše srdce za mäsité, ktoré sa radšej obetuje, akoby videlo zahynutie druhých ľudí. Prosíme za náš národ, aby spoznal Ježiša do posledného človeka. Amen.
Pieseň: ES 247
Autor: Alena a Dušan Kováčikovci

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh, a nieto iného, som Boh, a mne rovného nieto. Izaiáš 46,9

Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery. Židom 12,2

Zjavenie 1,(1.2)3-8 :: Modlíme sa za: Ivančiná (Tu)

Príspevok Zamyslenie na deň 14.2.2019 zobrazený najskôr Tesnou bránou.

Latest Episodes from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň Podcast

Zamyslenie na deň 10.8.2020

Zamyslenie na deň 10.8.2020

8/9/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 9.8.2020

Zamyslenie na deň 9.8.2020

8/8/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 8.8.2020

Zamyslenie na deň 8.8.2020

8/7/2020 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Most Listened from the Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň podcast

Zamyslenie na deň 12.11.2018

Zamyslenie na deň 12.11.2018

11/11/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 19.10.2018

Zamyslenie na deň 19.10.2018

10/18/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Zamyslenie na deň 2.10.2018

Zamyslenie na deň 2.10.2018

10/1/2018 @ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

Similar Episodes