Episode Andragogika 2014 09 17 of the Slobodný Vysielač podcast

Andragogika 2014 09 17

About episode Andragogika 2014 09 17

ndragogika je veda o výchove dospelých, o vzdelávaní dospelých a o starostlivosti o dospelých, ktorá pri tomto procese rešpektuje zvláštnosti dospelej populácie.

Moderátor: Martin Urminský

Latest Episodes from the Slobodný Vysielač Podcast

Most Listened from the Slobodný Vysielač podcast

Similar Episodes