Zbraně a společnost Podcast 9

Zbraně a společnost
  1. Podcast Subscription

    If you want to subscribe to this and other great podcasts, you need to log in first.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About the Zbraně a společnost Podcast

Podcast pro všechny, kteří považují osobní svobodu za přirozenou součást lidství a nechtějí se jí vzdát. Já sám se považuji se za odpovědného člověka, který je schopen svůj život řídit sám i bez nařízení vrchnosti. Své zbraně mám protože se mi líbí a protože je mít mohu. Považuji to za jeden z nejvýznamějších indikátorů osobní svobody ve své zemi - v České republice.

Latest Episodes

Zbraně a litaratura

Zbraně a litaratura

12/6/2019 @ Zbraně a společnost

Lidová obranná střelba

Lidová obranná střelba

11/17/2019 @ Zbraně a společnost

Most Listened Episodes

Similar Podcasts