Symposion Podcast 89

Symposion
  1. Podcast Subscription

    If you want to subscribe to this and other great podcasts, you need to log in first.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About the Symposion Podcast

Symposionom nazývali Starí Gréci priateľské posedenie pri vínku, počas ktorého viedli duchaplné rozhovory na danú tému... Neskôr sa popíjanie stalo iba fiktívnou kulisou dialógu, ktorý sa ako literárny žáner úspešne rozvíjal ďalej... A pretože na vínko vás pozvať nemôžeme, popíjanie zostane fiktívnou kulisou i v našich diskusných reláciách, v ktorých sa budeme venovať otázkam ľudského bytia a problémom, čo ho sprevádzajú...

Latest Episodes

Most Listened Episodes

All episodes