Profesia Podcast 6

Profesia
  1. Podcast Subscription

    If you want to subscribe to this and other great podcasts, you need to log in first.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About the Profesia Podcast

Letný podcast Profesia na aktuálne témy v oblasti recruitingu. Získajte nový pohľad so špecialistami z Profesie na témy ako úspešnosť pracovných ponúk, employer branding a jeho vyhodnocovanie alebo candidate experience.

Latest Episodes

Most Listened Episodes

Similar Podcasts