.týždeň podcast Podcast 577

.týždeň podcast
  1. Podcast Subscription

    If you want to subscribe to this and other great podcasts, you need to log in first.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About the .týždeň podcast Podcast

Týždenník .týždeň je mienkotvorný spoločenský časopis, v súčasnosti jediný bez bulvárneho obsahu. Počas svojej existencie opakovane prispel k zmene verejnej mienky v kľúčových kauzách typu Hedviga Malinová, keď sa otvorene postavil na ich stranu a poukázal na vážne prešľapy vo vyšetrovaní. Dosah a vplyv značky .týždeň je teda v mnohých ohľadoch celospoločenský a unikátne silný.

Latest Episodes

Most Listened Episodes

All episodes

LIDL  Nenechajme To Plávať

LIDL Nenechajme To Plávať

10/27/2020 @ .týždeň podcast