Počuj. Podcast 68

Počuj.
  1. Podcast Subscription

    If you want to subscribe to this and other great podcasts, you need to log in first.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About the Počuj. Podcast

Fi a Maťa vtipne rozoberajú rôzne témy relevantné pre ľudí na Slovensku. Snažia sa pochopiť svoje miesto na svete, byť preňho užitočné a zároveň pri tom nezošalieť.

Latest Episodes

Most Listened Episodes

All episodes