Podcast PP Podcast 61

Podcast PP
  1. Podcast Subscription

    If you want to subscribe to this and other great podcasts, you need to log in first.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About the Podcast PP Podcast

Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca podnikateľa sa za 30 rokov stal synonymom pre spoľahlivé a aktuálne odborné informácie z oblasti ekonomiky a legislatívy. Podcast PP sa zameriava na aktuality z oblastí daní a miezd a v Kresle pre hosťa sedia odborníci k zaujímavým legislatívnym alebo biznis témam. www.pp.sk

Latest Episodes

Most Listened Episodes

Similar Podcasts

All episodes