FYFTcast Podcast 18

FYFTcast
  1. Podcast Subscription

    If you want to subscribe to this and other great podcasts, you need to log in first.

  1. Podcast rating

    Your rating


    Embed

About the FYFTcast Podcast

FYFT je .obchod .místo .nápad .projekt .tým .jehož záměr je shromažďovat a následně nabízet výrobky, které jsou vždy spojeny s aktivitou vyplňující volný čas. Buď jsou přímo určeny k jejímu provozování nebo ji například usnadňují či zpříjemňují. Tyto aktivity mají kromě svého primárního účelu v podobě zábavy i další, hlubší schopnosti – přináší pozitivní emoce, pojí nás s přáteli a vytváří nové, budují charakter, odhodlanost a pevnou vůli. Jsou to aktivity, které vedou k rozvoji člověka.

Latest Episodes

Most Listened Episodes

Similar Podcasts

All episodes