Fonia - audiobooks for download 28

Fonia je gramofonová firma, která vydává zvukové nosiče s mluveným slovem. Postupem času se chceme zabývat mluveným slovem i v širších souvislostech.