Vladislav Vančura 2

Bol český spisovateľ, dramatik, filmový režisér, pôvodným povolaním lekár. Pracoval ako lekár na Zbraslavi (od roku 1974 časť Prahy). Bol členom a prvým predsedom Devětsil (1920), prívrženecom poetizmu. Od roku 1919 publikoval v mnohých časopisoch – Červen, Kmet, Host, Panorama. Bol predsedom českej filmovej spoločnosti. Počas okupácie viedol spisovateľskú sekciu "Výboru inteligence" – ilegálna odbojová organizácia pri Národnom revolučnom výbore. V máji 1942 bol zatknutý a 1. júna popravený. [sk.wikipedia.org]