Audiobook Na pomoc recitačním třídám Lidových škol umění a recitačním kroužkům i jednotlivcům lidové tvořivosti

Celá deska je pouze náznakem, ne vzorem ani návodem, ale jen podnětem k soustavnému promýšlení a zkoušení metod a postupů dechové, hlasové, artikulační, rytmické i dynamické a vůbec komplexní výchovy a péče o kulturu mluveného slova a vztahu k poezii i rozvíjení dětského přednesu a dramatického projevu

Na pomoc recitačním třídám Lidových škol umění a recitačním kroužkům i jednotlivcům lidové tvořivosti
Play sample 0:00
Tags:
  1. Regular price

    2.53 €

    Audiobook is available from 2.15 €. Just select your preferred Audiolibrix Membership.