Dominik Filip 1

Byl středoškolský učitel, spisovatel, redaktor a vědecký pracovník. Narodil se roku 1879 v Jičíně, s rodiči se však přestěhoval do Jamného nad Orlicí. Po ukončení středoškolských studií vystudoval v roce 1902 přírodopis a zeměpis na Filozofické fakultě v Praze. Tři roky pak působil jako středoškolský profesor na reálce v Kostelci nad Orlicí, poté v Praze. V letech 1934–1944 řídil časopis pro dětskou literaturu Úhor. Byl též úředníkem ministerstva školství, pracovníkem Společnosti přátel literatury pro mládež a Masarykova lidovýchovného ústavu. Svůj život zasvětil Orlickému podhůří a věnoval se mu ve své tvorbě. Sebral velké množství místních pověstí, příběhy poté zpracoval ve svých knihách. Ceněny jsou jeho pohádky, ve kterých zpracoval náměty z lidových vyprávění, mýtů a legend. Jeho knihy vycházejí také z biblických, antických, orientálních i středověkých námětů. Soustavně se zabýval též kritikou dětské literatury, publikoval mnoho teoretických prací, především o pohádkách. [zdroj: wikipedia.org]