Ruta Sepetys 2

Ruta Sepetysová je americká spisovateľka, ale korene má v Litve.